Turvallisuus

Kontakti-improvisaatiossa on keskeistä toisen huomioon ottaminen. Hyvin tärkeää on myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen niin fyysisesti kuin henkisestikin. Jos tanssi tuntuu omaan mielentilaan tai osaamiseen nähden millään tavoin hankalalta, voi tanssista aina lähteä pois selittelemättä.

Rajoista ja toiveista voi myös kommunikoida sanoilla tai tanssilla. Tanssikumppanille asiasta sanominen voi auttaa häntä itseään ja muita tulevia tanssikumppaneita. Toisaalta yhtä tärkeää kuin ”ei”:n ilmaiseminen, on myös ilmaista ”Kyllä!”, silloin kun joku suunta tuntuu hyvältä hetkessä.

Omien henkisten ja fyysisten rajojen tiedostaminen ja kunnioittaminen on haastavaa, mutta keskeistä turvallisessa tanssissa.

Turvallisuutta ajatellen on koottu TreKI:n Jamiopas. Tutustuthan siihen ennen tuloasi!

Tukihenkilöt

TreKI ry:n aktiiveista on nimetty kaksi tukihenkilöä pulmallisia tilanteita varten. He ovat usein läsnä viikkojameissa, jolloin voit mennä suoraan puhumaan heille, jos mikä tahansa askarruttaa. Voit ottaa heihin yhteyttä myös jamien ulkopuolella joko soittamalla tai sähköpostitse, esimerkiksi jos jokin jameissa tapahtunut tilanne on jäänyt painamaan mieltäsi, tai haluat keskustella jostakin laajemmasta jameissa käymiseen liittyvästä kysymyksestä. Kaikki tukihenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Tällä hetkellä tukihenkilöinä toimivat:

Vilja Hynninen, puhnro: 050 328 1698
Onda Vaahtera, puhnro: 040 524 8025

Molempien sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@treki.fi

Tarvittaessa voit ottaa yhdistyksen hallitukseen yhteyttä myös anonyymisti palautelomakkeella.