Lajista

Kontakti-improvisaatio on vapaata improvisoitua liikettä, kontaktissa yhden tai useamman muun kanssa. Kontakti-improvisaatio lähtee jokaisen omista lähtökohdista ja osaamistasosta, eikä se ole yleensä esittävää.

Kontakti-improvisaatio voi olla hyvinkin akrobaattista, tai pienieleistä ja hienovaraista. Lajia voi harrastaa täysin ilman aiempaa kokemusta – taidot ja liikekieli karttuvat ensimmäisestä kerrasta lähtien. Lajin vapaus ja määrittelemättömyys tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet itsensä ilmaisemiseen, kommunikointiin ja liikkeen tutkimiseen.

Kontakti ja kosketus toisen kanssa tapahtuvat ilman suorittamista tai kilpailua, toisin kuin kamppailulajeissa. Liikeessä ei myöskään ole paritanssien kaltaisia edeltäkäsin päätettyjä rooleja, vaan liike ja roolit (mikäli sellaisia syntyy) tulevat spontaanisti. Kosketus ja kehollinen läsnäolo antavat myös yhden vastauksen perisuomalaiseen ongelmaan: kosketuksen puutteeseen. Kosketuksella ja liikkeellä kommunikaatiolla on terapeuttinen ja korjaava vaikutus, ja se avaa helposti mieltä, kehon lisäksi.

Joitakin kontakti-improvisaation keskeisiä elementtejä ovat

  • Oman kehon ja keskustan hahmottaminen
  • Toisen liikkujan kuuntelu
  • Painopisteen ja painon jakaminen
  • Improvisaation yllätyksellisyys
  • Vastuu omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista

Kontakti-improvisaatiossa opitut parin kanssa liikkumisen taidot tukevat myös muiden tanssilajien tekniikkaa (esim. nykytanssi: partnering, nostot) ja helpottavat paritanssien oppimista.

Lisää kontakti-improvisaatiosta wikipediassa, ki-fi sivustolla, videolla, Jylkkärin artikkelissa.