Jamit

CIJam
Kontakti-improvisaatiota harrastetaan yleensä vapaana tanssina, jota kutsutaan jameiksi. Jameissa tila on vapaa liikkeelliseen ilmaisuun yksin tai yhdessä. Tanssimaan voi mennä kenen tahansa kanssa, tai liittyä mihin tahansa pariin/ryhmään kysymättä. Tanssista voi myös lähteä pois koska tahansa mitään selittämättä.

Jameissa käytetään joskus musiikkia, mutta monesti liikutaan myös hiljaisuudessa.

Tutustuthan TreKI:n Jamioppaaseen ennen tuloasi jameihin!

Fokusjamit

Fokusjameissa on tyypillisesti seuraava rakenne:
Saapumisaika 15 min
Alkupiiri noin 10 min
Tanssi- ja lämmittelyaikaa 120 min
Jäähdyttelyä ja loppupiiri 10 min

Fokusjameissa olisi tarkoitus keskittyä tanssiin ja olla puhumatta. Kaikki muu ääni ja kommunikointi on mahdollista.

Tanssiaikana voi tanssia yksin tai yhdessä, venytellä, nukkua jne. mutta kuitenkin siten, että olet koko ajan sitoutunut ryhmään ja rakenteeseen. Osaosallistuminen on toki mahdollista, mutta kivempi olisi kulkea yhdessä koko matka.

Sokeat jamit

Sokeat jamit eroavat tavallisista jameista niin, että niissä tanssitaan silmät peitettyinä/suljettuina. Kun usein dominoiva näköaisti ei ole käytössä, muut aistit herkistyvät. Sokeissa jameissa liikutaan hitaammin ja herkemmin, koska koskaan ei voi tietää mitä on edessä, takana, sivuilla, alla… Esim. nostoissa tulee olla hyvin varovainen.